Gratis verzending vanaf €50,- naar Nederland & België

Voor 15:00 besteld op dezelfde dag verzonden, door heel Europa

Te betalen met iDEAL, PayPal, Creditcard, Apple Pay & Klarna (ook achteraf)

Verlanglijstje

Disclaimer

Disclaimer voor www.prontostroller.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.prontostroller.nl, zoals deze beschikbaar is
gesteld door Merci-Vente. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aanbieden.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Merci-Vente is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website te herbruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij Merci-Vente.


Voor de prijzen die op onze webshop staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig
mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en
herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een
contract dan wel overeenkomst met Merci-Vente te mogen claimen of te veronderstellen.
Merci-Vente streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn,
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen
te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Merci-Vente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.prontostroller.nl op deze pagina.

Follow us
TOP
WINKELMAND 0